Kahramanmaraş'ta tapu sahibi mirasçıların hayatını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre, miras kalan hisseli taşınmazlarda kardeşler arasında noter onayı olmadan devir işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bu sayede, miras paylaşımı daha hızlı, daha kolay ve daha az maliyetli hale gelecek.

HİSSELİ TAŞINMAZLARDA DEVİR İŞLEMLERİ KOLAYLAŞIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte, miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli olacak. Bu sayede, kardeşler arasında miras paylaşımı için noterlere gidilmesine ve noter onayı alınmasına gerek kalmayacak.

Kahramanmaraş’ta DermanKart vatandaşın derdine derman oluyor! Kahramanmaraş’ta DermanKart vatandaşın derdine derman oluyor!

MİRAS PAYLAŞIMINDA ADALET VE ŞEFFAFLIK  ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bu yeni düzenlemenin, miras paylaşımlarında yaşanan anlaşmazlıkları önleyeceği ve adaletli bir miras paylaşımı sağlanmasına katkıda bulunacağı öngörülüyor. Ayrıca, miras paylaşımı sürecinin hızlanması ve kolaylaşması, Kahramanmaraş'taki vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlayacak.

Tapu Hisse Miras

HİSSELİ TAPU SATIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekiyor. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilir.

Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmeli.

HİSSELİ TAŞINMAZLARDA SATIŞ KOLAYLIĞI

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün.

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir. Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekiyor.

(Kaynak: Finans 365)

Editör: Editör 07