Hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar, belediyeleri yönetenler faaliyetlerini, kararlarını ve performansları hakkında açık ve dürüst bir iletişim benimsemek zorundadırlar.

Kuramsal Fayda: Kamu gücünü kamu yararına kullanmak yerine 'partizanlık ve çıkar grupları' adına kullanırlarsa, bu ülke ekonomisi adına olumlu bir sonuç ortaya koymayacağı gibi partisi adına da olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Demokratik Hesap Verebilirlik: Kurumlar, kamu gücünün kullanılmasıyla ilgili yurttaşa karşı her zaman hesap verebilir bir yönetim olmalıdır.

Katılımcılık: İl, ilçe ya da belde yönetiminin bütün paydaşlarının karar alma süreçlerine katılması ilkesini benimsemeniz çok önemlidir.

Eşit Hizmet: Yurttaşlarımızın hizmetlerin kullanım ve erişiminde hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit haklara sahip olmasını sağlamalısınız.

Çoğulculuk: Toplumsal yaşamda eşitliği ve özgürlüğü savunmalısınız.

Sürdürülebilirlik: İhtiyaçlarınızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüketmeden karşılamalısınız, harcamalarınıza azami dikkat etmelisiniz.

Yenilikçilik: Yerelin olanak, koşul ve kapasitesine yönelerek özgün üretimi önceliğiniz olmalıdır.

31 Mart Çok Önemli: İktidarın uyguladığı ekonomik politikanın sonuçlarından olumsuz etkilenen halk, 31 Mart yerel seçimlerinde rotasını CHP'ye çevirdi ve oylarıyla birinci parti yaptı. Seçmenin bu davranışına sahip çıkmaları, kazandıkları belediyelerde 'Açıklık ve Şeffaflık' ilkesine sadık kalmaları, 2028'deki Genel seçimlerin ana kolonlarını oluşturması bakımından çok önemlidir.

Halkla İletişim: Kentte, ilçede ya da belde de fark etmez. Yaşam alanlarının neresinde yaşıyorsa o halkla iyi bir iletişim kurmak çok önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya da olumlu katkı sunan özel sektörle iletişimde olan halk, her konuda devletinin yanında olur, bunu asla unutmayalım.

Benden hatırlatması…