Akaryakıt fiyatlarının artması, hızla yükselen döviz kuru ve enflasyon rakamları vatandaşı daha uygun bir tercih olan motosiklet kullanımına yöneltmişti. Hatta Türkiye'de ilk kez trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı otomobil rakamlarını geride bırakmıştı.

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen ve çok sayıda vatandaş tarafından merakla beklenen B ehliyeti olanların 125 cc motosiklet kullanabilmesine yönelik Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yasal çerçeve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Söz konusu karara göre B ehliyet süresini 2 yıl dolduran sürücüler artık 125 cc motosiklet kullanabilecek. 

Söz konusu yönetmelik şartları şu şekilde sıralandı:

Yönetmelikteki şartlar şöyle: 

"B sınıfı sürücü belgesi ile deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

Fay hatları saniye saniye incelendi, Kahramanmaraş depremi işte böyle geldi! Fay hatları saniye saniye incelendi, Kahramanmaraş depremi işte böyle geldi!

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak, koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”

Editör: Editör 02